Chơi trên trình duyệt
CS-ONLINE.CLUB
Giờ máy chủ: 18 Apr 17:29
Hiển thị lời mời
Ẩn lời mời

15:44
Fly on 747 to Rio

Private server CNN
Map: cs_747
Players: 15/20
Country:
Port: 27070
Statistics: Yes
Average skill: 6938
Average ping: 69
Connect to server

15:47
[MoD]

Private server [MoD] Rosi
Map: cs_assault_gamma
Players: 8/12
Country:
Port: 27009
Statistics: Yes
Average skill: 10308
Average ping: 62
Connect to server

15:48
Italy

Private server alfwar
Map: cs_italy
Players: 19/20
Country:
Port: 27017
Statistics: Yes
Average skill: 4467
Average ping: 71
Connect to server

16:00
🏄 Surf 🔰

Public server
Map: surf_iceday2
Players: 10/12
Country:
Port: 27366
Statistics: No
Average skill: 930
Average ping: 87
Connect to server

16:03
[MoD]

Private server [MoD] Rosi
Map: cs_assault_gamma
Players: 7/12
Country:
Port: 27009
Statistics: Yes
Average skill: 7925
Average ping: 57
Connect to server

16:09
Fly on 747 to Rio

Private server CNN
Map: cs_747
Players: 18/20
Country:
Port: 27070
Statistics: Yes
Average skill: 4081
Average ping: 64
Connect to server

16:11
[MoD]

Private server [MoD] Rosi
Map: cs_assault_gamma
Players: 8/12
Country:
Port: 27009
Statistics: Yes
Average skill: 6358
Average ping: 44
Connect to server

16:17
[MoD]

Private server [MoD] Rosi
Map: cs_assault_gamma
Players: 8/12
Country:
Port: 27009
Statistics: Yes
Average skill: 6229
Average ping: 82
Connect to server

16:19
Fly on 747 to Rio

Private server CNN
Map: cs_747
Players: 21/20
Country:
Port: 27070
Statistics: Yes
Average skill: 3537
Average ping: 67
Connect to server

16:26
Top of Asia 2#

*Private server [Jurgen Klopp](https://cs-online.club/rating/search/6899fddcb136a172b4b9b26912f069 )
Map:
de_dust2
Players:
18/20
Country:
Port:
27466
Statistics:
Yes
Average skill:
11324
Average ping:
44
Connect to server**

16:32
[MoD]

Private server [MoD] Rosi
Map: cs_assault_gamma
Players: 9/12
Country:
Port: 27009
Statistics: Yes
Average skill: 10303
Average ping: 80
Connect to server

16:35
ESTATE

Private server LYDIA
Map: cs_estate
Players: 21/20
Country:
Port: 27078
Statistics: No
Average skill: 3619
Average ping: 95
Connect to server

16:51
[MoD]

Private server [MoD] Rosi
Map: cs_assault_gamma
Players: 8/12
Country:
Port: 27009
Statistics: Yes
Average skill: 10598
Average ping: 69
Connect to server

16:53
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰

Public server
Map: awp_india
Players: 11/12
Country:
Port: 27073
Statistics: Yes
Average skill: 3210
Average ping: 85
Connect to server

16:54
ESTATE

Private server LYDIA
Map: cs_estate
Players: 17/20
Country:
Port: 27078
Statistics: No
Average skill: 3819
Average ping: 70
Connect to server

17:02
[MoD]

Private server [MoD] Rosi
Map: cs_assault_gamma
Players: 9/12
Country:
Port: 27009
Statistics: Yes
Average skill: 9369
Average ping: 84
Connect to server

17:04
ESTATE

Private server LYDIA
Map: cs_estate
Players: 16/20
Country:
Port: 27078
Statistics: No
Average skill: 3860
Average ping: 72
Connect to server

17:10
[MoD]

Private server [MoD] Rosi
Map: cs_assault_gamma
Players: 9/12
Country:
Port: 27009
Statistics: Yes
Average skill: 11483
Average ping: 79
Connect to server

17:19
[MoD]

Private server [MoD] Rosi
Map: cs_assault_gamma
Players: 10/12
Country:
Port: 27009
Statistics: Yes
Average skill: 11456
Average ping: 52
Connect to server

17:27
Dead Massacre

Private server progamor
Map: de_dust2
Players: 16/20
Country:
Port: 27095
Statistics: Yes
Average skill: 5902
Average ping: 77
Connect to server

Trò chuyện ở đâu?
Gia nhập với chúng tôi Discord tán gẫu!
Nước  Russia  (265) Asia  (125) Brasil  (54) Germany  (89) Turkey  (131) USA (NYC)  (5) USA (SF)  (30) Spain  (6) France  (12)
Hostage Rescue (187) Bomb/Defuse (376) Fight/Yard (25) AWP/Sniper (19) Scout/Sniper (4) 35HP (25) AIM (13) Gun Game (41) Death Run FFA (12) Hide and Seek Lobby Training Escort a VIP Grenades Surf (14) BHOP (1)
Thêm  Máy chủ được đánh giá Yêu cầu kỹ năng Chưa đầy Có nguời chơi  
Lưu
Đặt lại bộ lọc
Rating / Perks Máy chủ   Số nguời chơi bằng bộ lọc: 718  ↓ Bản đồ  
Làm mới
   
COLI Indo Warzone®
Asia (Singapore)
21/20 (19 connecting)
Kỹ năng người chơi: 11646
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
ESTATE
Russia
20/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2818
cs_estate
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Fly on 747 to Rio
Russia
20/20 (11 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5117
cs_747
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Grenades Trails
Russia
20/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6524
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
WHO LET THE DOGS OUT
Russia
20/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 13087
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
 
MACS_v.2.0
Germany
19/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9098
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Thai_Team
Asia (Singapore)
19/20 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 15089
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
HARDCORE 18+ hispywkaaa 🔊
Russia
19/20 (15 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2215
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
NOIR DE NOIR [Skill:400]
Russia
19/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 14853
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
VG[Unity]VrTx [Resurrection]
Turkey
19/20 (11 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6518
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Day By DAYI # [216] PLUS+
Turkey
19/20 (18 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1256
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Day By DAYI # [216]
Turkey
19/20 (15 connecting)
Kỹ năng người chơi: 10325
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
#128MilyarDolarNerede
Turkey
19/20 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3890
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Top of Asia 2#
Asia (Singapore)
18/20 (18 connecting)
Kỹ năng người chơi: 14473
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
24*7 de_dust2
USA (San Francisco)
18/20 (12 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5148
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
All Out War
Asia (Singapore)
18/20 (22 connecting)
Kỹ năng người chơi: 27873
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[JFF] Just For Fun
South America (Brasil)
18/20 (13 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4441
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
VG[Unity]VrTx [Resurrection]
Turkey
18/20 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1685
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[ROFT]OTTOMANSOUL-CASH SERVER-
Turkey
18/20 (12 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4690
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Italy
Russia
18/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5001
cs_italy
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Dead Massacre
Russia
17/20 (11 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4350
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Assault DIM 2.5min, autosniper
Russia
17/20 (9 connecting)
Kỹ năng người chơi: 8282
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
☠ CANNIBAL[S] ☠
South America (Brasil)
17/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9383
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
HC clanserver
Germany
16/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 10630
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Mansion of Madness
Russia
12/12 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 8083
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Top of Asia 1#
Asia (Singapore)
12/20 (26 connecting)
Kỹ năng người chơi: 8867
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
fy_2000 [no limit]
Russia
12/20 (16 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1163
fy_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
 
KK
Asia (Singapore)
12/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5659
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
gg2000_Entenhausen
Germany
12/12 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2830
gg_adrenalin
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[MoD]
Germany
12/12 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 9229
cs_assault_gamma
Round giới hạn: 20
kết nối
Monopolys dust 2 open
Germany
11/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3134
de_dust2_2x2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Private Server #197 🔊
Russia
11/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4885
de_dust2_go
Vòng không giới hạn
kết nối
 
GG_easy_Kill
Russia
10/12 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 4887
gg_easy_kill
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
Turkey
10/12 (6 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1401
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Kanasai
Asia (Singapore)
10/12 (10 connecting)
Kỹ năng người chơi: 21757
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
Russia
9/12 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3035
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Surf 🔰
Turkey
8/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1233
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[ACE] C A S T L E
Russia
8/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6321
cs_delta_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
[CsPe]#1 Stick Together, Team!
South America (Brasil)
8/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5684
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Lets Assault! 🔊
Asia (Singapore)
8/20 (18 connecting)
Kỹ năng người chơi: 12452
cs_assault_shadow
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Catos Colosseum - Money 16k
Germany
7/20 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3722
de_inferno
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
Russia
7/12 (11 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1236
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
   
dust_in_the_WiND
Russia
6/20 (5 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1404
aim_headshot
Vòng không giới hạn
kết nối
 
Double Poney
France
6/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 667
ffa_rats_1337_cz
Vòng không giới hạn
kết nối
 
FAKABI4 🔊
Russia
6/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2656
ffa_train
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Go Ninja Go 🔊
France
6/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1370
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
S A L E E N
Germany
5/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2602
35hp_2
Vòng không giới hạn
kết nối
CS_RIO
South America (Brasil)
5/20 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 3187
cs_rio
Vòng không giới hạn
kết nối
 
NO AUTO
USA (New York City)
5/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1045
awp_india
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
Asia (Singapore)
4/12 (7 connecting)
Kỹ năng người chơi: 6800
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
South America (Brasil)
4/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 5844
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Surf 🔰
Russia
4/12 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 714
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
Russia
4/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1967
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Wild Boars Butchery
Asia (Singapore)
4/20 (8 connecting)
Kỹ năng người chơi: 19748
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
   
oldSnaKes Arena 🐍 [Skill:1000]
Germany
4/20
Kỹ năng người chơi: 21427
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
Spain
4/6
Kỹ năng người chơi: 1107
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
FY 2000 Fast Unlimited
USA (San Francisco)
3/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2224
fy_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
USA (San Francisco)
3/6 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: 387
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
Germany
3/6 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 355
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
Russia
3/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 800
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
Asia (Singapore)
2/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 7494
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Surf 🔰
South America (Brasil)
2/12 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 134
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Lai Lai join CT pls 🔊
Asia (Singapore)
2/20 (4 connecting)
Kỹ năng người chơi: 34689
cs_omahabeach_ww2
Vòng không giới hạn
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
Spain
2/6 (2 connecting)
Kỹ năng người chơi: 1072
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
Russia
1/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 222
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
Russia
1/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 2387
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
   
yAk_de_dust2
USA (San Francisco)
1/20
Kỹ năng người chơi: 57
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
USA (San Francisco)
1/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 470
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
South America (Brasil)
1/6
Kỹ năng người chơi: 94
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
Germany
1/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: 50
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
Asia (Singapore)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
Asia (Singapore)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
   
de_dust2 🔊
Germany
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
Jebanka
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_2000
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
Spain
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
USA (New York City)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Surf 🔰
USA (New York City)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
USA (New York City)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
USA (New York City)
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
USA (New York City)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
   
NO AUTO NO SHIELD dust2 BACKUP [Skill:4000]
USA (New York City)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
doopers dusty den [Skill:100]
Spain
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Surf 🔰
Spain
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
USA (New York City)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
Asia (Singapore)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
USA (New York City)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
   
PL de_dust PL [Skill:400]
Germany
0/20 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_mirage_go
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
USA (New York City)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
   
COLI INDO - Lets War
Asia (Singapore)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
USA (New York City)
0/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
France
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
USA (New York City)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
South America (Brasil)
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
France
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
France
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
South America (Brasil)
0/12 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
 
OMOMO
USA (San Francisco)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Vòng không giới hạn
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
Spain
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[rim job] de_dust2
USA (San Francisco)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
Spain
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Bawal dito iyakin sa GAYGUN [Skill:300] 🔊
Asia (Singapore)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
Spain
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
France
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
 
Deathmatch AK-47 only
Germany
0/12
Kỹ năng người chơi: -
ffa_dust2_ak47
Vòng không giới hạn
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
USA (San Francisco)
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
   
Peaceful Server
Asia (Singapore)
0/20 (3 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
cs_mansion
Vòng không giới hạn
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
USA (San Francisco)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
   
KOKO until 22-02-2022 🔊
Asia (Singapore)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_vertigo
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Surf 🔰
USA (San Francisco)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
COLI-INDO WARZONE 2 🔊
Asia (Singapore)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
USA (San Francisco)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[WAR] Brazil Vs Argentina 🔊
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_omahabeach_ww2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
Germany
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
 
CHAKVETA
USA (New York City)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
France
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
USA (San Francisco)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
   
☠ CANNIBAL[S] MIX ☠
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
USA (San Francisco)
0/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
USA (San Francisco)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
Asia (Singapore)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
USA (San Francisco)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
South America (Brasil)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Surf 🔰
France
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
South America (Brasil)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
France
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
France
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
France
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
OFFICE
Spain
0/12
Kỹ năng người chơi: -
cs_office
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
Spain
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
 
VG[Unity]VrTx [Resurrection]
Turkey
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
Asia (Singapore)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
Spain
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
Turkey
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
Spain
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
Turkey
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
🏄 Surf 🔰
Asia (Singapore)
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
🎯 Aim Map 🔰
Turkey
0/6
Kỹ năng người chơi: -
aim_map
Round giới hạn: 20
kết nối
 
BFF featuring The Dark Side
Germany
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_train
Vòng không giới hạn
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
Russia
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
 
DZPG
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
🐇 Bunny Hop 🐰 🔰
Turkey
0/6
Kỹ năng người chơi: -
bhop_blocks
Round giới hạn: 20
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
Asia (Singapore)
0/32 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
Turkey
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
 
🍖 Meat 🥓 Carne🍗 Fleisch 🥩 Viande
Asia (Singapore)
0/6
Kỹ năng người chơi: -
fy_pool_day
Round giới hạn: 20
kết nối
 
💀 Scout 💯 Sniper 🔰
Turkey
0/12
Kỹ năng người chơi: -
scout_zknivez
Round giới hạn: 20
kết nối
   
My Internet Laggy Feels 🤰
Germany
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_nuke
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
Turkey
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
   
KopiTiam Closing 25 Apr 🔊
Asia (Singapore)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
cs_italy
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
Turkey
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
de-dotter 🔊
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
     
ptO Mini
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Vòng không giới hạn
kết nối
   
InAsaL Gaming 5.0
Asia (Singapore)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust
Vòng không giới hạn
kết nối
   
== RUSH [BR] ==
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🍈 Me Importa La Fruta 🍊
Germany
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_aztec
Vòng không giới hạn
kết nối
   
de_dust2
Russia
0/12
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
🎪 Lobby 🛹 Skins 👀👘 🔊
Germany
0/32
Kỹ năng người chơi: -
lobby_skatepark
Round giới hạn: 20
kết nối
     
Van Damn! [Skill:20000]
Russia
0/6 (1 connecting)
Kỹ năng người chơi: -
cs_assault
Vòng không giới hạn
kết nối
🏄 Surf 🔰
Germany
0/12
Kỹ năng người chơi: -
surf_iceday2
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[CsPe]#2 Everyone is Welcome!
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2_go
Vòng không giới hạn
kết nối
 
💀 AWP 💯 🧘 India 🔰
Germany
0/12
Kỹ năng người chơi: -
awp_india
Round giới hạn: 20
kết nối
     
Adminko
Russia
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
   
🥼 cs Mini 👯 Militia 🔰
Germany
0/6
Kỹ năng người chơi: -
cs_mini_militia
Round giới hạn: 20
kết nối
   
[STr] - SHOOTER SERVER
South America (Brasil)
0/20
Kỹ năng người chơi: -
de_dust2
Vòng không giới hạn
kết nối
 
🪒 Knife 💉 Cuchillo 🧷 Faca 🔪 Messer 🩸 Coutea 🔰
Germany
0/12
Kỹ năng người chơi: -
35hp_gx
Round giới hạn: 20
kết nối
   
🧨 de ⌛ Dust_mini2 🌵 🔰
France
0/6
Kỹ năng người chơi: -
de_dust_mini2
Round giới hạn: 20
kết nối
  Thuê máy chủ của riêng bạn! Bất kỳ bản đồ, bất kỳ gamemode, máy chủ riêng cho bạn bè hoặc công cộng.